در این دفتر ز خلقت گفتگوهاست
جمعه 15 آذر‌ماه سال 1387
نکاتی در مورد همسر یابی اینترنتی!

در این مقاله 6 نکته اساسی در رابطه با همسرگزینی اینترنتی را بیان می کنیم. البته این نکات بیشتر بـرای پسران صدق میـکند ولـی بـد نیست دختر خانم ها نیز تا حدی با این "نباید ها" آشنا شوند. - ادامه رو بخونید -

نکاتی در مورد همسر یابی اینترنتی!


در این مقاله 6 نکته اساسی در رابطه با همسرگزینی اینترنتی را بیان می کنیم. البته این نکات بیشتر بـرای پسران صدق میـکند ولـی بـد نیست دختر خانم ها نیز تا حدی با این "نباید ها" آشنا شوند.

1- هنگام مذاکره از طریق ایمیل، زندگی نامه خود را بیان نکنید.

هیچ چیزی مانند یک مرد حراف باعث خستگی یک زن نمیشود. اگر باور نمیکنیـد، دفـعـه بـعـدی کـه در حـال گفتگو بــا طــرف مـقابـل هـستـیـد، یـک ایمیل تک صفحه ای در مورد تفریحات آخر هفته خود، ارسال نموده و ببینید او چه واکنشی نشان می دهد.

از هر 10 نفر 9 نفرشان حتی جواب شما را هم نخواهند داد.او خیلی راحت ایمیل شما را پاک کرده و به سراغ نفر بعدی خواهد رفت.

اما چرا؟

اولا" همیشه مردان پرچانه از نظر زنان افرادی نیازمند محسوب می گردند و اغلب زنان تمایل دارند طرف مقابل خود را به مبارزه بطلبند و با او رقابـت کنـنـد در حـالـیـکه مـردان نیازمند، روحیه مبارزه طلبی ندارند.

ثانیا"، رک و پـوسـت کنـده بـگویـیـم، زنـان دوسـت دارند خودشان سکان حرف زدن را در دست بگیرند و از شما می خواهند که فقط گوش دهید.

راه حل: هـمه ایمیل هایتان را خلاصه جواب دهید ( بیشتر از 3 جمله نشود). دو جمله اول را به پاسخ گویی سـؤال ( یا سؤالات) احتـمالی او، و جمله آخر را به طرح پرسشی از او اختصاص دهید.

بخاطر داشته باشید: سؤالات باعث تداوم "گفـتـگو" می گـردند و بـه طـرف مـقـابـل ایـن احساس دست خواهد داد که شما فردی متفکر و علاقه مند هستید.

2- در مورد مسائل جنسی صحبت نکنید

بسیاری از زنان تصور میکنند که مردان به چیزی جز سکس فکر نمیکنند. اگر چه ممکن است این گفته تا حدی صحیح به نظر برسد، اما با صحبت نکردن و اشـاره نـنـمـودن به مسائل جنسی در طی مسیر انتخاب همسر موفقتر خواهید بود.

پیش کشیـدن صـحبـتـهای جـنـسی، بـخصوص هنگامی که او را نمی شناسید، باعث دلخوری و رنجیدن فرد خواهد شد.

راه حل: از این کار پرهیز کنید.

اگر زنی در ایمیل ها یا PM هایش در لفافه و بطور ضمـنی بـه برخـی مسـائل جـنـسـی اشاره کرد، این می تواند یک چراغ سبز برای شما باشد اما پیشنهاد می کنـیم از حد و مرز ادب تجاوز نکرده و مراقب تعبیر و تفسیرتان باشید

دروغ نگویید

این یک واقعیت روشن اسـت که درصـد زیادی از مردان و زنان هنگامیکه از طریق اینترنت به همسر گزینی می پردازند، واقـعیـت را در مـورد مسائل گوناگون خود از قبیل وضعیت تاهل، درآمد، تحصیلات و شغلشان بیان نمی کنند.

مطمئن باشید که این دروغها دیر یا زود برایتان دچار مشکـل خـواهند نمود. اگر فردی را یافته اید که واقعا" به او علاقه مندید، و اگر به او دروغ گـفـته اید، بـهتر است قبل از اینکه متوجه ریا کاری شما گردد، خودتان واقیعت را بیان نمایید.

راه حل: اگر درآمدتان پایین است و یـا شـغل آنچنانی ندارید، روی محاسن و قابلیتهای دیگر خود تمرکز نمایید.

هرگز برای تحت تاثیر قراردادن کسی به او دروغ نگویید. هیچگاه.

4- در ارسال ایمیل و PM زیاده روی نکنید

این عمل نیز شما را نیازمند جلوه خواهد داد.

ارسال سه یا چهار ایمیل یا PM باعث میشود که طرف مقابل احساس کند شما خیلی به او محتاج هستید.

البته چنانچه گفتگوی شما از طریق ایمیل یا PM بسرعت در حال گسترش بوده و باعث ایجاد انگیزه و علاقه در طرفین می شود، سعی کنید این محاوره ها را دقیق و حساب شده ادامه دهید. به عبارت دیگر جا نزنید.

اما اگر در مراحل ابتدایی آشنایی قرار دارید، پیشنهاد می کنیم که فعل و انفعالات خود را به حداقل برسانید.

راه حل: بـایـد بـا دسـیـپلین بـاشـید، الـبته اگر به او علاقه زیادی داشته باشید، کمی مشکل به نظر میرسد. در روز بیـشتر از دو ایـمیـل ارسال نکنید و حداکثر پانزده دقیقه در طول روز چت کنید. اگر مکالمه شما از این حد گذشت، عذر خواهی نمـوده و به گفتگـو خاتمه دهید. بگویید کـه چـیـزهـایـی داریـد که بـایـد از آنـها مـراقبت کنید- و وارد جزئیات نشوید.

به این وسیله فردی مرمـوز بـاقی خـواهیـد مـاند. ایـن همان چیزی است که باعث جذب طرف مقابل میشود

5- از این شاخه به آن شاخه نپرید

یکی از مسائل خوب همسرگزینی اینـتـرنتی مکاتبه با افراد متعدد و شخصیتهای گوناگون است.

وقتی شما اعلام میکنید که به دنبال همسر میگردید و برای خود یک پروفایل ایجاد می نـمـایید، ممکن است با موجی از ایمـیـل ها و درخـواسـتـها مـواجـه گـردید. یــک پروفایل شخصی کارآمد که باعث تولید پاسخـهای زیـاد میگردد ممکن است نتیجه عکس بدنبال داشته باشد.

برای مثال در ماه گذشته، 56 نفر به پروفایل من جواب دادند که ایمیل زدن به همه آنها کار بسیار وقت گیر و دشواری بود.

اگر بخواهید به تک تک افرادی که به پروفایل شما جواب داده اند ایمیل بزنید،این کار تمام وقت شما را در طول روز خواهد گرفت. به علاوه ممکن است فراموش کنید کـه بـه کـی، چه گفتید و سر در گم شوید و یک سؤال را چهار یا پنج بار از شخصی بپرسید.

راه حل: با اینکه در بخشهای قبل از شما خواستیم که دسیپلین داشته باشید، ممکن است ایـن تـوانـایی را در خـودتان نبینید که بخواهید به تک تک ایمیل ها پاسخ دهید. در واقع پیشنهاد میکنیم که به همه درخواست ها ترتیب اثر ندهید.

در عوض به افرادی پاسخ دهید که بیشتر تمایل به پیگیری و دنبال کردن آنها دارید و اگر این باعث موفقیت شما نگردید، می توانید به عقب بازگشته و کسانی کـه بی جواب گذاشته اید را مورد تجدید نظر قرار دهید.

6- خود را زیاد مشتاق نشان ندهید

هیچگاه بسرعت از او درخواست ملاقات حضوری نکنید. زمان دیدار باید حداقل یک هفته پس از آشنایی اولیه باشد.

اگر فوری از او بخواهید که همدیگر را ملاقات کنید،اگر آمادگی نداشته باشد، از دستتان خواهد رفت.

درصورت صبر کردن یـکی از پـرسـشهایی که در ذهن او خطـور خـواهـد کــرد ایــن اسـت کـه این پسر چرا نمیخواهد مرا ببیند؟

چنانچه خود را عـلاقه مـند و مشتـاق نـشـان نـدهیـد، طـرف مقابل بیشتر مجذوب شما خواهد شد.

در خاتمه پیشنهاد می کنیم تا زمانی که همدیگر را خوب نشناخته اید از دادن اطلاعات شخصی مانند شماره تـلـفن و آدرس خـودداری نـمایـید. مراقب افراد سوء استفاده گر و نادرست باشید و به هر کس اعتماد نکنید.