در این دفتر ز خلقت گفتگوهاست
سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1387
چگونه یک زن و یک مرد رو خوشحال کنیم؟!

برای خوشحال کردن یک زن...

یک مرد فقط نیاز دارد که این موارد باشد:

1. یک دوست

2. یک همدم

3. یک عاشق

4. یک برادر

- ادامه رو بخونید -

چگونه یک زن و یک مرد رو خوشحال کنیم؟!

برای خوشحال کردن یک زن...

یک مرد فقط نیاز دارد که این موارد باشد :

1. یک دوست

2. یک همدم

3. یک عاشق

4. یک برادر

5. یک پدر

6. یک استاد

7. یک سرآشپز

8. یک الکتریسین

9. یک نجار

10. یک لوله کش

11. یک مکانیک

12. یک متخصص چیدمان داخلی منزل

13. یک متخصص مد

14. یک متخصص علوم جنسی

15. یک متخصص بیماری های زنان

16. یک روانشناس

17. یک دافع آفات

18. یک روانپزشک

19. یک شفا دهنده

20. یک شنونده خوب

21.. یک سازمان دهنده

22. یک پدر خوب

23. خیلی تمیز

24. دلسوز

25. ورزشکار

26. گرم

27. مواظب

28. شجاع

29. باهوش

30. بانمک

31. خلاق

32. مهربان

33. قوی

34. فهمیده

35. بردبار

36. محتاط

37. بلند همت

38. با استعداد

39. پر جرأت

40. مصمم

41. صادق

42. قابل اعتماد

43. پر حرارت

بدون فراموش کردن:

44. تعریف کردن مرتب از او

45. . عشق ورزیدن به خرید

46. درستکار بودن

47. بسیار پولدار بودن

48. تنش ایجاد نکردن برای او

49. نگاه نکردن به بقیه دختران

و در همان حال، شما باید :

50. توجه زیادی به او بکنید، و انتظار کمتری برای خود داشته باشید

51. زمان زیادی به او بدهید، مخصوصاً زمان برای خودش

52. اجازه رفتن به مکانهای زیادی را به او بدهید، هیچگاه نگران نباشید او کجا می رود.

بسیار مهم است :

53. هیچگاه فراموش نکنید :

* سالروز تولد
* سالروز ازدواج
* قرارهایی که او می گذارد

چگونه یک مرد را خوشحال کنیم :


تنهاش بذارید!!!!

از دست تمام دختران دل شیداست*****از ناز و کرشمه شان دل غوغاستدانی که چرا گردن مردان شد کج******از بس دلشان پر شده از خون پیداستدر منزل هم غیبت همسر گویند******از داغ دل و سینه پر درد شکواستاخر چه بود گناه مردان کاین جور******از دست زنان روند پناه گاه گر جاستاز تانک و مسلسل که چه باید گویم *****در پیش زبان و کرنش زن خاراستاندر عجبم که گر نمی داشتند اشک*****کز دست جماعت چه توان کردن راستگویند که زیبا پسری چون او مُرد******ترشیده شود دخترکی بس زیباستگویند که زیبا پسران گر مردند*****ترشیده شوند دخترکان چون حقاست

شوریده شدم بس که چرند من گفتم*****کاخر بشوم چو زن ذلیل اشکاراست.