در این دفتر ز خلقت گفتگوهاست
سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1387
دروغ های متداول برخی پسران به دختران همراه با معانی آنها(طنز)

دروغ: بعداً باهات تماس می‌گیرم.

معنی: دیگه هیچ وقت منو نمی‌بینی.

دروغ: تو قسمتی از وجود منی- نمی‌دونی تا چه اندازه دوستت دارم.

معنی: تو برای من به اندازه کافی زیبا، باهوش و پولدار نیستی میزارمت کنار.

دروغ: اون دختر هیچ تیریپی با من نداره - ما فقط دوست معمولی هستیم.

معنی: عاشقشم. - ادامه رو بخونید -

دروغ های متداول برخی پسران به دختران همراه با معانی آنها(طنز)

دروغ: بعداً باهات تماس می‌گیرم.

معنی: دیگه هیچ وقت منو نمی‌بینی.

دروغ: تو قسمتی از وجود منی- نمی‌دونی تا چه اندازه دوستت دارم.

معنی: تو برای من به اندازه کافی زیبا، باهوش و پولدار نیستی میزارمت کنار.

دروغ: اون دختر هیچ تیریپی با من نداره - ما فقط دوست معمولی هستیم.

معنی: عاشقشم.

دروغ: من ترو برای وجود خودت دوست دارم.

معنی: من فقط دنبال سکس هستم.

دروغ: آخر این هفته با دوستام داریم میریم کوه.

معنی: داریم میریم دختر بازی.

دروغ: می تونی10 هزار تومن بهم قرض بدی؟ تا آخر هفته بهت برمیگردونم.

معنی: پولتو ببوس و باهاش خداحافظی کن.

این هم شاید بزرگترین دروغی باشد که تا بحال گفته شده:

دروغ: قول میدم تا زمانیکه مرگ مارو از هم جدا نکرده عاشقت باشم، باهات صادق باشم و ازت نگهداری کنم.

معنی: ازت میخوام لباسامو بشوری، خونمو تمیز کنی، غذا برام بپزی، وقتی مریض میشم ازم پرستاری کنی، از بچه‌هام مراقبت کنی، به دوستام و خـانوادم سـرویـس بدی. هر وقت بخوام میـرم با دوسـتــام و دخـتـرای دیـگـه گـردش، هیچوقت پول بـهت نمی‌دم و هیچ کلمه خوشـحال کنـنده‌ای بـهت نخواهم گفت و هیچ کاری که برای تو جالب باشه انجام نخواهم داد!