در این دفتر ز خلقت گفتگوهاست
سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1387
جملات بزرگان

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از انچه هستند تصور میکند.

 (مونتسکیو)

 خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند.

(گوته)

من دریافته‌ام که انسانی هر اندازه که مصمم به خوشبخت زیستن باشد همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.

(ابراهام لینکلن)

- ادامه رو بخونید -

جملات بزرگان

 

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از انچه هستند تصور میکند.

 (مونتسکیو)

 خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند.

(گوته)

من دریافته‌ام که انسانی هر اندازه که مصمم به خوشبخت زیستن باشد همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد کرد.

(ابراهام لینکلن)

 برای نیل به خوشبختی هیچ راهی خطاتر از لذت طلبی و کوشش برای درک عیش و نوش و خوشیهای عالم نیست.

(ارتور شوپنهاور)

غنچه خوشبختی در جای تاریک و بی صدا و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست ولی ما کمتر از آنجا می‌گذریم و ان دل خود ماست.

(موریس متر لینگ)

خوشبختی یگانه چیزی است که می‌توانیم بی اینکه خود داشته باشیم دیگران را از آن بر خوردار کنیم.

(کارمن سیلوا)

خوشبخت کسی است که دم را غنیمت میشمارد و به خود میگوید من امروز خوشم تا فردا چه پیش آید.

(درایدن)

بسیاری از مردم خوشبختی را می‌جویند مانند کسی که کلاه خود را که روی سرش می‌باشد می‌جوید.

(لناو)

انسان در اغوش خوشبختی ،خوشبختی را جستجو میکند.

(دشتی)

بشر به خوشبختی خیلی زود عادت میکند و چون خیلی زود عادت میکندخیلی زود هم فراموش میکند که خوشبخت است.

(اندره موروا)

یکی از راههای خوشبختی این است که شخص نسبت به کوچکترین نعمتها شکرگذار باشی.

(هرشل)

به دست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است اما چیزی را که برای به دست آوردن آن تلاش نمی‌کنیم خوشبختی است.

(لوسیا)

انسان برای خوشبختی خلق شده و خوشبختی از راه کار مفید حاصل میشود.

(ساموئل اسمایلز)

به عقب نگاه نکنید ممکن است خوشبختی را که رو به سوی شما دارد از دست بدهید.

 

(ساچل پیچ)

 

 

 

خوشبختی چیزی نیست که ان را حس کنیم فقط باید ان را به یاد بیاوریم.

(اوسکارو ایلد)

این قانون طبیعت است که هیچ کس به تنهایی نمی تواند خوشبخت باشد بلکه خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد.

(ویلیام شکسپیر)