در این دفتر ز خلقت گفتگوهاست
جمعه 15 آذر‌ماه سال 1387
خرید کردن با همسرتان

خـرید کـردن بـا همسرتان شباهت زیادی با رفتن به مطب دندانپزشکی دارد؛ دردناک و در عین حال غیر قابل اجتنـاب اسـت. دیـر یـا زود از شما خواهد خواست او را در یکـی از خریدهای طاقت فرسایش همراهی نمایید اگر از خرید کردن دل خوشی نداشته و نمی توانید خود را خـلاص کنـیـد، چه باید انجام دهید تا آن روز قابل تحمـل و زود گذر شـود؟ رعـایـت ایـن نـکـات زنـدگی شما را بسیار آسانتر خواهد نمود.

زرنگ تر باشید، پیشتاز باشید، بیشتر طول دهید


فقط دو نفری
بروید.
زن ها به ندرت تنهایی خرید می روند هنگامی که از شـما خـواسـت کـه او را همراهی کنید، مطمئـن شـوید که دیگر هیچ کدام از دوستـان دخـتـر وی و یـا هیـچ یـک از اعـضـای فامیلش به دنبال شـما نـخواهنـد آمد چرا که به ازای اضافه شدن یک نفر زن، مدت زمان خرید دو برابر افزایش خواهد یافت.

لیستی تهیه کنید.

یک زن می تواند بسیار غیر قابل پیش بینی باشد. به همین دلیل از او بخواهید پیش از بـیـرون رفتـن لـیـسـتـی از اقـلام مـورد نیـاز و فـروشـگاهای مورد نظرش را تهیه نماید. او مشاجره خواهد کرد، اما احتمال شما در این قسمت برنده می شوید؛ دشواری کار این است که او را مجبور به رعایت خرید مطابق با آن لیست نمایید.

به مراکز خرید
بروید.
زحمت همراهی کردن همسر خود را در خرید قبول کرده اید ولی درعین حال نمیخواهید راننده شخصی او شوید. مرکز خریدی که دارای فروشگاه های متعدد میباشد را انتخـاب کنید تا مجبور به رانندگی در سراسر شهر نگردید.- ادامه رو بخونید -

کفشهای راحت بپوشید.
اگر قبلا در چنین موقیعتی گرفتار شده باشید، میدانـید کـه زن ها هنگامیکه به یک مرکز خرید وارد میشوند، می توانـند عـمل خرید کردن را به یک مسابقه سه گانه دو 100 متر، پرش ارتفاع و پرتاب وزنه تبدیل کنند. آنها به تک تک فروشگاه ها سر میزنند - دو مرتـبه - بنابراین لازم است خودتان را به یک جفت کفش راحت مخصوص پیاده روی مجهز نمایید.
در فروشگاه های بزرگ خرید کنید.
فـرض کنـیـد کـه همسر شما تصمیم گرفته از بوتیکهای منحصر بفردی خرید کند، در ایـن شـرایـط می توانید او را متقاعد نمایید که فروشگاه های بـزرگ و عـمومـی نـیـز اجـنـاس شیک و مطابق با مد روز ارائه می کنند. البته ایده اصلی این است که وقتی هـمـسرتان در یک فروشـگاه بـزرگ در حال انجام کار خودش است، شما فرصتی پیدا خواهید کرد که جدیدترین وسایل الکترونیکی و آخرین دی وی دی های منتشر شده را مرور نمایید.
از فروشگاه های راحت دیدن نمایید.
هر فروشگاهی که محلی بـرای نشستن مشتریانش داشته باشد، دوست شما است. حـداقل می توانید زمانی که همسرتان در حال نـگاه کـردن پـایان نـاپذیر خود به اجنـاس و امتحان لباس ها است، مدتی را به استراحت بپردازید.
به فروشگاههایی که فروشندگانشان خانم هستند بروید.

به دنبال فروشگاهی بگردید که فروشنده اش یک خانم زیبا باشد و فرمان را به سمت آن فروشگاه هدایت کنید. مطمئن باشید که همسر شما با سـرعتی بـاور نکردنی خریدش را تمام کرده و شما از این همه عجله متعجب خواهید شد.

کفش خرید نکنید.
پیـشنهاد می کنم از خرید کردن کفش
همانند مرض طاعون دوری و اجتناب ورزید. خرید کـفش فـرآیندی بسیار وقت گیر است که در آن همسرتان مجبور است یک جفت از بیــن هزاران جفت کفش مشابه هم انتخاب کرده، برای تعیین سایز آنها را پوشیده و بـخـاطـر اینکه متوجه راحتیشان شود چند قدمی راه رود. این سه مرحله برای هر جفتی که به نظر وی جالب باشد، تکرار خواهد شد. مطلب واضح است؟
از او بخواهید لباس راحت
بپوشد.

اگر همـسرتان تصمیم خـرید لـباس داشـته باشد، احتمال اینکه بـخواهــد برخـی را برای امـتـحان بـه تـن کند زیاد است. ایده خوب این است که او لباسی بپوشد کـه درآوردنـش راحـت بـوده و در نـتـیجه پـروو لبـاسـها بیشتر از زمان مور نیاز طول نکشد. به یاد داشته باشید که هنگام خرید لباسهای زیپ دار بهتر از دکمه ای هستند.

لباسش را شما برایش انتخاب کنید.
از آنجایی که شخص شما بیشتر از هر فرد
دیگری مجبور به نگاه کردن او میـباشد، پس چرا لـبـاسـش را خودتان انتخاب نکرده و نظر ندهید که آیا اندازه و برازنده اش است؟ اگر به اندازه کافی زیرک و باهوش باشید، همـسرتان ایـن عـمل شـما را تـحـسـیـن نموده و خرید بسیار سریعتر تمام خواهد شد.
قاطع و محکم
باشید.

ایــنگونه اتفاق می افتد 20 دقیقه طول میدهد تا لباس مورد علاقه اش را انتخاب کرده، آن را کاملا بر تن نموده و نظر شما را جویا شود. زن ها مـعـمـولا در رابـطه با ظاهـرشـان غیر مطمئن بوده و هنگامـیکه شما فقط به گفتن " بد نیست" اکتفا می کنید، احساس زشتی و یا نا خوشایندی به او دست خواهد داد.نکته این است که قاطعانه و با اطمینان نظر خود را ابراز نمایید.
نگذارید با دوستانش تماس
بگیرد.
تلفن همراه او را پـنـهان کرده، خاموش
نموده و یا پـیـش خـود نـگـهـداریـد -- تـحـت هیچ شرایطی نـبـاید بـه او اجازه دهید برای کمک گرفتن در خرید به دوستانش تلفن کند. این گفتگوها گفته می شود به اندازه مـذاکـرات صـلح در جـنـگ سـرد بـه طـول مـی انـجامد. رومـانـتـیک و احساساتی بوده و بـه او بـگویـیـد که امروز قرار است فقط متعلق به ما دو نفر باشد.

یک آنتراک تدارک ببینید.

اگر روز را تقسیم بندی کنید، متوجه خواهـید شـد کـه خـرید کـردن مـی تـواند یـک تجربه قابل تحمل گردد. برای این منظور در طول روز زمانهایی را برای استراحت مثلا برای صرف نهار با یک نوشیدنی اختصاص دهید.

چرخ بزنید و بیهوده وقت تلف کنید.

این مطلب را بگـیرید: همسر شما قبلا به دلیل اینکه تقاضایش را برای همراهی کردن او در خـرید پـذیـرفته ایـد، در قله رفیع خوشنودی و رضایت قرار گرفته است. از ایـن شـرایـط و موقیـعت خوشرویی و بشـاشـی وی اسـتـفاده کـرده و حرکتی کنید. هنگامی که او در حال امتحان اجناس اســت، بطور پنهانی بطرف قسـمـتهای مورد علاقه خود رفته و لذت ببرید.

خود را مشغول نگهدارید.

خرید کردن با یک زن از دو مرحـله تشکیل می شـود. یـک بخش مربوط به دیدن اجناس و لباسها از پشت ویترین اسـت که شما را مجبور به پیاده رویهای طاقت فرسا می کند. و بخش دیگر انتخاب لـبـاس و پوشیدن آن است. این مرحله نیاز به آموختن صبر و بردباری تـوسـط شما دارد. به این مـنظور به دوسـتان تـلفن زده و یا با گیم های موبـایل، خـود را سرگرم نماید.

یک وقت گریز و فرار تنظیم کنید.

به منظوره فیصله دادن به قضیه، در آن روز برای بعد از خرید برنامه ریزیهای مهمی انجام دهید تا همسرتان مجبور شود سر یک زمان معین کارش را تمام کند. مثـلا مـی تـوانـید بلیط سینما تهیه کنید و بهتر است از او بخواهید که پول آن را پرداخت کند.

شما زنده ماندید.