در این دفتر ز خلقت گفتگوهاست
جمعه 15 آذر‌ماه سال 1387
آداب و رسوم کشیدن قلیون

§اولین رسمی که در قلیان کشیدن باید رعایت بشه، اینه که قلیونو باید گروهی کشید و بعضی تنهایی کشیدن اونو خوب نمی دونن ... اینم بعد اجتماعی بودن قلیون
§دوم اینکه باید اول بزرگترین فرد جمع شروع به کشیدن قلیون کنه یا به عبارتی راهش بندازه و اگه بزرگتر خواست می تونه این کارو به فرد دیگه ای منتقل کنه  - ادامه رو بخونید -

آداب و رسوم کشیدن قلیون

§ اولین رسمی که در قلیان کشیدن باید رعایت بشه، اینه که قلیونو باید گروهی کشید و بعضی تنهایی کشیدن اونو خوب نمی دونن ... (اینم بعد اجتماعی بودن قلیون!!)

§ دوم اینکه باید اول بزرگترین فرد جمع شروع به کشیدن قلیون کنه یا به عبارتی راهش بندازه و اگه بزرگتر خواست می تونه این کارو به فرد دیگه ای منتقل کنه...

§ سوم اینکه قلیان باید دور بچرخه و نوبت رعایت بشه و هر کس نیاید از اول و وسط و آخر حلقه یکدفعه قلیونو بگیره...

§ چهارم طرفی که شلنگ قلیونو از نفر قبلی می گیره باید به یک نوعی از طرف مقابلش تشکر کنه. عموما این تشکر زبانی نیست و با حرکت دست یا اینکه دست خودشو قبل از گرفتن شلنگ به دست طرف مقابلش بزنه انجام می شه ...

§ پنجم٬ هر کس با توجه به تعداد نفراتی که قلیون میکشن باید مقدار پک زدنشو تنظیم کنه و طوری نباشه که به قولی بقیه معطل بمونن...

§ ششم٬ همه افرادی که دور قلیون نشستن باید قلیون بکشن٬ حتی به مقدار یک پک و اگر یک نفر اظهار کنه قلیون نمی کشه به بقیه بی حرمتی کرده ...

§ هفتم٬ هیچ کس نباید خود سر٬ دست به ذغال قلیان و شلنگ آن و سایر قسمت های آن بزند و هر تغییری در آن باید با رضایت اکثریت جمع باشد(آخر دموکراسی)...

§ هشتم ٬ با آتش ذغال روی قلیان نباید هیچ چیزی روشن کرد مخصوصا سیگار. روشن کردن سیگار به معنای توهین ناموسی به افرادی است که قلیان می کشند و در بعضی از فرهنگ ها کسی که این کار را می کند خونش پای خودش است.

§ نهم٬ بر روی ذغال قلیان نباید جسم دیگری قرار داد یا روی آن آب ریخت. با این کار دیگران می توانند از کشیدن قلیان صرف نظر کنند.

§ ده٬ قلیان را باید تا انتهای آن یعنی زمانی که تمام توتون آن سوخت کشید.

§ یازده٬ زمانی که احساس شد ذغال قلیان جواب نمی دهد با توافق جمع باید اقدام به عوض کردن ذغال آن کرد.